Ceník


Úhrady za úkony                                                                                          

Ceník úkonů základních činností sociální služby centra denních služeb dle §11 vyhláška 505/2006 Sb. a Regionální karty Karlovarského kraje.

platný od 1.3.2022

1. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny
 • Pomoc při použití WC
 • Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

 


Kč 55,- / 1 h

Kč 55,- / 1 h

Kč 55,- / 1 h

2. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

 

Kč 55,- / 1 h

3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • Podpora pro získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • Pracovně výchovná činnost
 • Vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělání


Kč 55,- / 1 h


Kč 55,- / 1 h


Kč 55,- / 1h

Kč 55,- / 1 h


4. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Pomoc a podpora při aktivitách podporujících začleňování
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Rozvoj nebo utváření osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování
 • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů 


Kč 55,- / 1 h

Kč 55,- / 1 h

Kč 55,- / 1 h


Kč 55,- / 1 h

5. Sociálně terapeutické činnosti

 • Socioterapeutická činnost, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování


Kč 55,- / 1 h

6. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí

 • Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
Kč 55,- / 1 h

7. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • Pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru centra


Kč 55,- / 1 h

Kč 55,- / 1 h

Kč 55,- / 1 h

Ceny úkonů základních činností jsou uvedeny za 1 hodinu. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.


  Denní centrum Žirafa, z.s Gagarinova 506/20, 360 01 Karlovy Vary - Drahovice

L 4242 vedená u Krajského soudu v Plzni