Účet pro sponzory a dárce


QR kód, který můžete naskenovat

Účet pro sponzory a dárce


123-9103170257/0100


Bankovní spojení

Týdenní stacionář


115-8418760257/0100

Centrum denních služeb


35-6295390217/0100