Zásady poskytování sociální služby


Zásady poskytování sociální služby:

Zásada o rovnoprávném a nediskriminujícím zacházení ze strany zaměstnanců centra a to v souladu s Listinou základních práv a svobod.

Zásada mlčenlivosti – všichni zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí o věcech uživatelů, které se dozví v souvislosti s výkonem svého zaměstnání.

Zásada individuálního přístupu k uživatelům – je brán zřetel odlišnosti mezi jednotlivými uživateli a přizpůsobuje se jeho konkrétním potřebám a to v rámci možností centra.

Zásada odbornosti personálu – je kladen důraz na vzdělávání zaměstnanců, pravidelné porady a supervize.

 

 

TOPlist