O nás


V dokumentech si již můžete stáhnout žádost na týdenní stacionář.

Vyplněnou a podepsanou žádost zasílejte na adresu:

Denní centrum Žirafa, z.s.

Gagarinova 506/20

360 01 Karlovy Vary

nebo na emailovou adresu: renatakunesova@seznam.cz


Vítejte na stránce Denní centrum Žirafa

MOTTO: "DC Žirafa, bere život s nadhledem"

 

Denní centrum Žirafa vzniklo v únoru roku 2006 jako ambulantní sociální služba Karlovarského kraje. Zřizována Občanským sdružením (spolkem) "Nejste sami" jako nestátní neziskové zařízení. Od prosince 2016 změna názvu spolku na Denní centrum Žirafa, z.s. Nabízíme komplexní odbornou podporu klientům se speciálními potřebami, tzn. klientům s kombinovaným postižením nebo s poruchou autistického spektra. Pojmenování „Žirafa“ má svůj symbolický význam. Dovolili jsme si použít název tohoto zvířete, protože se nám líbí jeho vlastnosti, které vyjadřují i naši filozofii. Žirafa je býložravec, mírumilovné zvíře, dívající se na svět shora. V přírodě na nikoho neútočí a nemá přirozené nepřátele. A navíc je z dálky pěkně vidět, i když je maskována příjemnou okrovou barvou.

TOPlist