Náš tým


Ing. Renata Kunešová

ředitelka,                                                                                                                       sociální pracovnice


Michaela Olšanová, DiS.

vychovatelka pro děti s poruchami autistického spektra


Denisa Makovcová, DiS.

vychovatelka pro děti s poruchami autistického spektra


Bc. Jana Králová, DiS.

zástupkyně ředitelky po dobu nezbytně nutnou,                                      vychovatelka pro děti s kombinovaným postižením,                                   pracovník zajišťující bezpečnost při dopravě

image

 


Markéta Šalounová, Dis.

vychovatelka pro děti s kombinovaným postižením


Eva Kafuňková, Dis.

vychovatelka pro děti s kombinovaným postižením


Lenka Kabelová

pracovnice v sociálních službách,                                                                        pracovník zajišťující bezpečnost při dopravě


Jaroslava Jiroušková

vychovatelka - pracovnice v sociálních službách Kraslice


Marie Dondová

poskytování služeb v oblasti stravování


Mgr. Hana Smržová

spolupracujeme s muzikoterapeutkou Mgr. Hanou Smržovou

TOPlist