Děti s poruchami autistického spektra


Rámcový denní program:

 • 7:30  - 8:15 příchod uživatelů
 • 8:15  - 9:15  práce s uživateli dle IP
 • 8:30  - 9:00  volná hra
 • 9:30  -  příjezd svozu
 • 9:35  - 9:45  svačina
 • 9:45 - 10:00  ranní kruh
 • 10:00 - 10:15  výtvarná činnost
 • 10:15 - 10:25  pohybová aktivita
 • 10:25 - 10:35  volná hra
 • 10:35 - 10:50  individuální činnost ( výchovně  - vzdělávací a aktivizační činnosti)
 • 10:50 - 11:20  procházka po okolí
 • 11:20 - 11:35  příprava obědů
 • 11:35 - 11:40  vyzvedávání uživatelů ze školní třídy
 • 11:40 - 12:00  oběd
 • 12:00 - 13:00  odpočívání
 • 13:00 - 13:30 kolektivní či individuální práce
 • 13:30 - 13:45  volná hra, pohádky, I-PAD, různé hry
 • 13:45 - 14:15  pobyt venku na zahradě (ve špatném počasí – volná hra)
 • 14:15 - 14:35  odpolední svačina
 • 14:35 - 14:45  oblékání, svoz
 • 14:45 – 15:00 úklid třídy, volné hraní
 • 15:00 - 15:30 odchody uživatelů domů                

TOPlist