Cíl společnosti a poslání


Cílová skupina uživatelů :
Klienti od 1 do 26 let se zdravotním postižením, zejména autismem. Dále pro osoby s kombinovaným postižením a pro osoby s mentálním postižením.


Služby denního centra nejsou určeny:
Osobám, která nemají výše jmenovaná postižení ani speciální potřeby, mohou navštěvovat běžná zařízení pro děti a mládež.
Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
Osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci.
Osobám, jejichž přání a požadavky se neslučují s posláním a cíly zařízení.
Osobám, jejichž věk neodpovídá cílové skupině.
Osobám nad určenou kapacitu centra. . .


Posláním denního centra je :
Zajistit dětem a mladým lidem s poruchou autistického spektra, s mentálním postižením a/nebo s kombinovaným postižením komplexní individuální rozvoj a tím dosáhnout maximální možné míry jejich samostatnosti v běžném životě.

Prostřednictvím nabízených služeb zpříjemnit a zkvalitnit jejich život.


Cíle poskytované služby :
Podpora rodin uživatelů.
Zajištění kvalitní diagnostiky ve spolupráci s APLA Praha.
Cílená stimulace komplexního rozvoje.
Rozvoj komunikačních dovedností.
Podpora rozvoje a zachování sebeobslužných dovedností.
Rozvoj praktických a sociálních dovedností.
Eliminace problémového chování.
Rozvoj dovedností pro smysluplné a aktivní využívání volného času.
Funkční využití metody strukturovaného učení s vizuální podporou.
Individuální přístup.
Zdravotní rehabilitace, koupele v masážní vaně.
Aplikace konceptu bazální stimulace.
Sociální a legislativní poradenství.
Spolupráce se studenty SŠ, VOŠ a VŠ – praxe, asistenční služby, dobrovolnictví...


 

TOPlist